May 9, 2020, 6:37 AM

Синева от музика 

  Poetry » Love
1538 11 12

... Уютно ми е

и копнежно влюбено.

Причината си ти ...

и тези слънчеви глухарчета.

Как само ми напомнят,

че любовта е чудо

и най-живителната

тръпка за душата.

И ми е някак слънчево,

сред синева от музика,

понесена от лудостта на вятъра.

И се изгубвам

в нежността на чувствата,

под топлата обвивка

на страстта ти.

Укроти ме!!!

© Дочка Г All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??