DochkaGeorgieva

Selected works

 • Есенно

  Poetry » Love   544  10  20  В прекършените клони на сърцето,
  в пресъхналите листопадни цветове,
  в прегръдките на ветрове – мусони,
  в секундите на есенните студове,
  самотно тиха съм ... ...
 • Пролетно

  Poetry » Love   194  10  18  Очите ти ...
  в моите свиват гнездо –
  за да виждат
  небето ми синьо.
  А то е ... ...
 • Ще ме усетиш, когато ...

  Poetry » Love   155  10  15  Ще ме усетиш, когато ...
  дъждът спре да вали от очите ми
  и нечие слънчево утро усмихне зениците.
  Когато лъчи от любов надникнат в мечтите
  и с нежно перце погалят премръзнали устни. ...
 • Погледни ме!

  Poetry » Love   529  12  28  Погледни ме!
  Просто погледни,
  в най-тъмните ми
  ириси на чувствата.
  Ще видиш мен ... ...
 • Ще ти пристана ...

  Poetry » Love, White poetry   424  19  Ще ти пристана...
  в дланите на тишината!
  В един-единствен миг
  на живо откровение.
  И неусетно, ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.