Jul 4, 2019, 9:04 PM

Точно в пет 

  Poetry » Love
1788 22 25

                    Стая, две картини.

                 Отляво аз, отдясно ти.

              И слънцето с лъчи изгаря,

            разливат се отронени сълзи.

         А някой вчера бе ги нарисувал,

                 усмихнати като деца.

             Щастливо светеха очите,

      на две картини хванали се за ръка.

          Но акварелът още неизсъхнал,

        пропит от болката във теб и мен,

          се стичаше надолу по стените...

     Силуети два увяхнали във този ден,

        когато купиха картината отдясно,

  безценно струваща, ала за пукнат грош.

           И днес тъгата вляво, кърви

              пронизана във полунощ.

                 Сега е просто стая,

                   размазан силует.

                Картини вече няма!

                        Купиха

                              Едната

                         точно

                               в пет...

© Цветето Б. All rights reserved.

Копнях за целувка пак, Любима
в студената ми сутрин, точно в пет.
Жестоко попилян от люти Зими
превърна се сърцето ми във лед.
Спаси ме туй, че други има ...
  1551 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??