Mar 5, 2020, 7:55 AM

Видях я 

  Poetry
279 0 2

© Мария All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Благодаря, Георги! За в бъдеще ще имам предвид препоръката ти.
  • Добре е.
    Неискан съвет . замени "във" с "в" при първия стих. Ритъм!
Random works
: ??:??