Feb 22, 2019, 1:34 PM

За милата ми майка 

  Poetry » Free verse
198 4 3

© Тодор Йорданов All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Съгласна съм с Лидия, чувството от прочита е силен и би могъл да разплаче от радост. Благодаря.
  • Понякога не е необходимо да присъстват много метафори, за да се придаде по- голяма образност на авторското послание. Всеки куплет, всяка строфа е пропита със сърдечното синовно чувство. Спазената ритмичност на стиховете подчертава още повече любовта на автора към майка си. Стихотворението звучи много лежерно и топло. То е израз на душевността на автора. Твори все така!!!
  • Благодаря !
Random works
: ??:??