adaruna

Ако поет се влюби в теб... Ще останеш безсмъртна!

Selected works
49 results
Обичам те!
Не знам дали отново някога ще мога да го кажа,
затова го пиша…
А, само ако знаеш колко вечери до късно съм стоял,
събирайки причините, ...
  926 
Когато ритнат те, недей отвръща, чедо!
Постой! Поразмишлявай над това...!
Така съветваше ме баба, а лице ѝ бледо,
и с кърпа бършеше засъхналата кръв по моята глава...
Животът много ще те мачка! Ще се опита да те спъне всячески... ...
  258 
Пътуващ влак, с прогнило от годините купе...
Като вагон, душата в тялото си возя...
Пораснал възрастен, на коя от спирките у мен си тръгна онова дете?
И размишлявам праволинейно, вкаран в коловози...
Да! Линията на живота ми не е безкрайна... ...
  329 
Не мога рози да ти подаря... Клише!
Защо? Аз вече подарявал съм на друга...
За мен си по-специална... Пратена свише?!
Жена, която всеки би поискал за съпруга...
Очите ти влияят ми тъй сякаш са магнит! ...
  403 
Догаря фаса уморен...
Две дръпки само, и си лягам...
Клепачите ми натежават, чувствам се омиротворен...
За сетен път от трудностите си успял съм да избягам...
Хартийка, с мъничко тютюн... ...
  602 
Random works
: ??:??