adaruna

Ако поет се влюби в теб... Ще останеш безсмъртна!

Selected works

 • Обичам те

  Poetry   793  Обичам те!
  Не знам дали отново някога ще мога да го кажа,
  затова го пиша…
  А, само ако знаеш колко вечери до късно съм стоял,
  събирайки причините, ...
 • Трен(д)

  Poetry » Love   200  Пътуващ влак, с прогнило от годините купе...
  Като вагон, душата в тялото си возя...
  Пораснал възрастен, на коя от спирките у мен си тръгна онова дете?
  И размишлявам праволинейно, вкаран в коловози...
  Да! Линията на живота ми не е безкрайна... ...
 • Зенит

  Poetry » Love   265  Не мога рози да ти подаря... Клише!
  Защо? Аз вече подарявал съм на друга...
  За мен си по-специална... Пратена свише?!
  Жена, която всеки би поискал за съпруга...
  Очите ти влияят ми тъй сякаш са магнит! ...
 • Push-Ек

  Poetry   490  Догаря фаса уморен...
  Две дръпки само, и си лягам...
  Клепачите ми натежават, чувствам се омиротворен...
  За сетен път от трудностите си успял съм да избягам...
  Хартийка, с мъничко тютюн... ...
 • Наследство

  Poetry » Love   135  Когато ритнат те, недей отвръща, чедо!
  Постой! Поразмишлявай над това...!
  Така съветваше ме баба, а лице ѝ бледо,
  и с кърпа бършеше засъхналата кръв по моята глава...
  Животът много ще те мачка! Ще се опита да те спъне всячески... ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.