Бояна
Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.
Selected works
11 results
ПРЪСТТА ТУПТИ
Минават дни, месеци, години ...
Раждат се нови хора, улици, мечти.
Времето прахосва ги, земята още живи заличава,
само едно сърце в пръстта не спира да тупти, ...
  1999  41 
Да пребъде !

Съблазни много ни разкрива тъмнината,
колебания измъчват ни в нощта,
изпитва вярата ни светлината, ...
  1324 
РАВНОСМЕТКА
Дали защот родена съм през есента,
при мен отвява вятъра листата пожълтели.
Сред шумата от преходни неща,
аз търся стойността на дните отлетели. ...
  1378 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Висока е цената на успеха –
каза ми един човек успял.
Отнема тя оназ утеха,
която даром Господ ни е дал. ...
  1002 
НА БАБА МИ
Белязан ти е пътя от съдбата,
като ясно слънце да пронизваш мрака.
Светиня наша ти да бъдеш в тегобата,
дори когат на прага дявола ни чака. ...
  1189 
Random works
: ??:??