dadda
Selected works
31 results
Едно влажно тяло
настръхва...
за мъжки ласки.
Едни нежни пръсти,
небрежно ...
  1306 
Дъждовни
Капки...
Цвят
От Роза...
Изкъпан, ...
  742 
Познат щурец
Захвана тъничка свирня...
Полазиха смълчани мравки
Едно надуто жабче се изсмя
Прегракнало да кряка свойски... ...
  758 
Прехапвам устни
в миг на откровение,
прикривам слабост в тишината...
и диря теб –
потънал във копнения, ...
  970 
Днес имаш усмивка на ревера си. Понесъл светло настроение, облечено в бели облачета радост. Крачиш уверено и я срещаш - нея, царицата, която омагьосва. Цветно е случването и мирише на любов.... Той се навежда за глътка удоволствие, тя го разглежда с финес. Случване дреме в негата, ток е безмълвен .. ...
  955 
Random works
: ??:??