Lidiya_Grigorova
Selected works
34 results
Вятърко, ветре!
Спри се, постой,
скитнико вечен,
дай ми покой!
Блъскаш, лудуваш, ...
  206  14 
Дали жена съм като всички други
или пък част от женски пъзел?
Очите ми са сякаш теменуги
душата ми - развързан възел.
Прекрачвам, тичам и се боря, ...
  199 
Птица безкрила е мойта душа,
всичко е пусто в мене сега!
В мъка се дави мойто сърце,
свят сивотечен– живот без лице!
Болка безкрайна таи се във мен, ...
  219  10  14 
Оцветих тавана с пролетни мисли,
нарисувах стените с моята гръд!
Докоснах небето с устни лъчисти
и бързо то сля се моята плът!
Станах безбрежност, мисъл крилата, ...
  164  10 
По уличките бродя във сумрака,
прегръщам жълтата мъгла.
Поглеждам: някой търпеливо чака,
потънал в своята тъга!
А вечерта сънлива, изморена, ...
  221  12 
Random works
: ??:??