ЛюдмилаДанова
Selected works
93 results
  316 
Там във старата гора
става чудна веселба.
Пеят сладкопойни птички,
скачат зайчета, сърнички.
А пък на полянката с цветя, ...
  1077 
Вещица беше Виола. Всички я знаеха като такава в селото... Умееше да бае срещу уроки, да лее восък и да премахва магии, лееше и куршум, тези, които са ходили при нея за това, казваха, че съскането на оловото във водата и нейното монотонно шепнене на тайните думи се сливали в едно малко странно пеене ...
  767 
  395 
Кой днес иска да ме пита
за нашия велик и важен крал
и за неговата свита?
Как съм при него аз живял?
Главата ще си тук заложа ...
  99 
Random works
: ??:??