Неа
Name Невена Паскалева
Selected works
31 results
Тази зима, въздухът миришеше на люляк и рози.
Запознахме се във форум за писатели. Разбъбрихме се и набързо се разбрахме да си редактираме взаимно романите. Аз му изпратих моя, той- неговия. Поправяхме по десетина страници, изпращахме си ги за коментари и продължавахме. Романите ни бяха различни по ...
  562 
  1068 
3.
- Честита Коледа! – той я прегърна още на вратата. Силата, с която я притисна показваше колко много му е липсвала. През тялото й премина обичайната тръпка, но този път беше много по-лесно да я игнорира. Изведнъж изпита страх от срещата си с него. Отдръпна се и го погледна – засмян, стиснал розови ...
  705 
– Красива ли съм? – попита го Мария.
– Естествено, че си красива, защо да не си? – Борис продължаваше да бърка яйцата в тигана. Не вдигна изобщо поглед към нея.
„Дори не знаеш какво съм облякла!“ стомахът й изведнъж се сви, от острата миризма на пържени яйца й се повдигна. Прииска й се да се махне н ...
  938 
4.
В “Изгрева” нямаше никой познат, но те седнаха на една усамотена маса в отделението за пушачи и си поръчаха по бира с картофки. Беше полутъмно, по стените висяха графики и рекламни плакати на различни марки алкохол. Дълъг дървен бар се виеше в далечината, през редиците от дъбови маси, зацапани от ...
  754 
Random works
: ??:??