PPESHTERSKI
Истината е кодирана в сърцето!
Selected works
266 results
Моята Клетва!!!
Заклевам те!
Преди да си отида!
Научи се да обичаш!!!
Заклевам те! ...
  1147  13 
Ти огън си,
а после дъжд!
Изпепели душата ми.
Преоткриваш мъж.
Ти сън прекрасен си. ...
  1079  10 
Само да поискаш,
би отворила недрата,
в шепи би събрала
звездното небе!
Само да поискаш, ...
  1157  10 
Очакване
Пет минути.
Безмълвни погледи.
Страст и целувки
са ни достатъчни. ...
  930 
Не ме питай дали те обичам,
а просто ме виж,
на щастлив човек сега приличам.
Тревогите бягат от мен,
болката спира във миг, ...
  437 
Random works
: ??:??