PPESHTERSKI
Истината е кодирана в сърцето!
Selected works
266 results
Моята Клетва!!!
Заклевам те!
Преди да си отида!
Научи се да обичаш!!!
Заклевам те! ...
  925  13 
Ти огън си,
а после дъжд!
Изпепели душата ми.
Преоткриваш мъж.
Ти сън прекрасен си. ...
  871  10 
Само да поискаш,
би отворила недрата,
в шепи би събрала
звездното небе!
Само да поискаш, ...
  939  10 
Очакване
Пет минути.
Безмълвни погледи.
Страст и целувки
са ни достатъчни. ...
  736 
Един импулс -
вода и пяна.
Ех, колко си припряна,
загърната в пяна!
Съблазън се излива ...
  857 
Random works
: ??:??