Spirit994
Selected works
2 results
Текст / Lyrics
Ти,
изплашена и принудена
към живота, който никой не знае,
смут по твоите брегове. ...
  801 
Капки силуети, изобразени чрез червен вечерен тон,
въпреки сивотата, взета от тълпите и живота,
хиляди отпечатъци, издълбани в ранен пролетен фон,
и въпросът "Можем ли да досегнем времената?
Докато отново не се срещнем по същите стари улици, ...
  270 
Random works
: ??:??