Sep 19, 2018, 11:19 PM

Ах, тези деца! 

  Prose » Narratives
358 2 4
1 мин за четене

© Лидия All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Благодаря ви за любими, Пепи и Наде! Приятен ден!
  • 😍 прибирам си го в любими барабар с рогата!
  • Децата нямат опит, все още нямат достатъчно знания за света около тях. Сигурно не им е лесно да осмислят значението на думи и понятия и тяхната взаимовръзка, а ние знаем, че това става с учене и натрупване. Благодаря и на двама ви - Мариана и Георги!
  • Децата нямат спирачки и себеконтрол. Затова са интересни...
Random works
: ??:??