Girl, interrupted
10 резултата
Пуши, самотен, на ръба на света,
ангел сиротен, потънал в тъга.
Клати краката си, мисли ритмично,
гледа земята и някак безлично
вижда безкрая на своя живот, ...
  1067 
Нощна приказка
Есенна музика плете в душата ми
ноти на меланхолия.
Падат листа, клони разклатени,
свирят симфония. ...
  857 
Яви се, Смърт, във облик на жена,
твърде хубава, за да е жива,
и прегърни ме с нежната ръка,
ръка на нощна самодива.
И с майчинска усмивка бавно ...
  1589 
Аз сънувам пеперуди
Влез в съня ми, тихо стъпвай
върху паяжини ужас.
Нека утро не настъпва
щом в ума ми ще нощуваш. ...
  1204 
Christina Georgina Rossetti (1830-1894)
Where The Lilies Fade
Thou sleepest where the lilies fade,
Thou dwellest where the lilies fade not:
Sweet, when thine earthly part decayed ...
  2632 
Styx - Boat on the River lyrics:
Take me back to my boat on the river
I need to go down, I need to come down
Take me back to my boat on the river
And I won\'t cry out any more ...
  11947  10 
Аз не съм хубава,
но очите ми виждат красивото.
Аз не пея добре,
но ушите ми чуват славея.
  1329 
Нужно е само
гласът й да звънне
или ще е тъмно.
Тя мълчи
(на Пламен)
  1282 
Черни цветя се промъкват в съня ми
и рисуват сенките на моя страх.
Черни цветя растат сред спомените ми
в черно превръщат всеки друг цвят.
Черни цветя вият стъбла в чуден танц ...
  1919 
Нощни спомени
Опитах се да прикова секунда
и да затворя съвършен мига
в просторите на моето съзнание
далеч от ледовете и снега, ...
  3490 
Предложения
: ??:??