slan4ogled
789 резултата
  521 
  599 
  517 
  893 
  906 
  478 
  517 
  490 
  482 
  501 
  1095 
  1015 
  694 
  378 
  592 
  590 
  753 
...Седяхме с теб допрели колене,
а другите двама танцуваха.
Гореше свещта на масата. Смеехме се.
Цигарите в мрака димяха и се целувахме...
Едната ти ръка-гореща на бедрото ми. ...
  232 
  554 
  443 
  487 
  562 
  644 
  475 
Дълбоко навътре във вековната гора във вътрешността на огромно, разклонено дърво има дом. 3 стъпала водят до врата, скована от дебели дъски. Над нея фенер с форма на наведено надолу разтворено цвете. Отстрани на вратата - пощенска кутия. Вътре е хола, а по вито стълбище се отива нагоре в дървото, къ ...
  466 
  543 
  537 
  605 
  503 
  524 
  494 
  492 
  622 
  471 
  518 
Беше преди доста време. Купувам си зимно палто, черно, дълго до земята. Отивам да празнувам Нова Година в заведение, което държаха мои роднини. Празнуваме, веселим се, всичко точно. Тръгвам да се прибирам и...изненада. Вместо моето палто на закачалката виси друго. Вярно същия модел, дълго и черно, н ...
  583 
***
Отивам на сватба, обута с официални обувки с платформи от полиуретан, които съм носила поне 10 лета подред и всичко е било нормално. По пътя към цветарския магазин усещам, че нещо се случва с обувките, чудя се какво ли е, но продължавам. Купувам букет и се качвам в такси. Тъкмо да кажа адреса, п ...
  795  13 
  764  14 
  482 
  657 
Предложения
: ??:??