slan4ogled
516 results
Когато бях студентка рисувахме от натура и моделите ни бяха " от кол и от въже". Безработни, пенсионери, студенти, ученици, проститутки, роми, бисексуални и т. н. Имаше дори едно джудже. Нищо лично против хората, дошли да изкарат някой лев. Най-многобройни бяха пенсионерите. В почивките ни разказвах ...
  46 
  50 
  36 
  53 
  50 
  60 
  65 
  56 
  77 
  53 
  114 
  102 
  56 
  63 
  82 
  73 
  97 
  138 
  104 
  98 
  74 
  115 
  91 
  84 
...Седяхме с теб допрели колене,
а другите двама танцуваха.
Гореше свещта на масата. Смеехме се.
Цигарите в мрака димяха и се целувахме...
Едната ти ръка-гореща на бедрото ми. ...
  61 
  89 
  96 
  85 
  91 
  100 
  98 
Дълбоко навътре във вековната гора във вътрешността на огромно, разклонено дърво има дом. 3 стъпала водят до врата, скована от дебели дъски. Над нея фенер с форма на наведено надолу разтворено цвете. Отстрани на вратата - пощенска кутия. Вътре е хола, а по вито стълбище се отива нагоре в дървото, къ ...
  118 
  92 
  104 
  95 
  96 
  82 
  96 
  81 
  132 
Random works
: ??:??