slan4ogled
512 результатов
 
  28 
  34 
  39 
  64 
  45 
  100 
  93 
  52 
  57 
  74 
  66 
  86 
  128 
  88 
  92 
  67 
  108 
  86 
  80 
...Седяхме с теб допрели колене,
а другите двама танцуваха.
Гореше свещта на масата. Смеехме се.
Цигарите в мрака димяха и се целувахме...
Едната ти ръка-гореща на бедрото ми. ...
  60 
  86 
  86 
  80 
  85 
  94 
  94 
Дълбоко навътре във вековната гора във вътрешността на огромно, разклонено дърво има дом. 3 стъпала водят до врата, скована от дебели дъски. Над нея фенер с форма на наведено надолу разтворено цвете. Отстрани на вратата - пощенска кутия. Вътре е хола, а по вито стълбище се отива нагоре в дървото, къ ...
  116 
  87 
  100 
  90 
  93 
  78 
  93 
  77 
  127 
  91 
  107 
Беше преди доста време. Купувам си зимно палто, черно, дълго до земята. Отивам да празнувам Нова Година в заведение, което държаха мои роднини. Празнуваме, веселим се, всичко точно. Тръгвам да се прибирам и...изненада. Вместо моето палто на закачалката виси друго. Вярно същия модел, дълго и черно, н ...
  135 
***
Отивам на сватба, обута с официални обувки с платформи от полиуретан, които съм носила поне 10 лета подред и всичко е било нормално. По пътя към цветарския магазин усещам, че нещо се случва с обувките, чудя се какво ли е, но продължавам. Купувам букет и се качвам в такси. Тъкмо да кажа адреса, п ...
  136  12 
Предложения
: ??:??