Sunny_EL
18 резултата
Събирам аз...
Събирам във сълзи
студени и безкрайни нощи,
утрини без изгреви,
мъгливи, мрачни дни ...
  249 
Нощите...
В нощи безсънни
по жарава стъпвам.
Буйни огньове във мене горят.
И огън съм цялата. ...
  567  14 
Душата, пленница на любовта
със звезден прах обсипана е тя.
За лунни танци в красивите нощи
Влюбени устните шепнат за още.
В унес любовен Вселената цяла ...
  593  15 
Вървях.
Безкрайно много.
И все към теб вървях.
По който път и да поемех,
всеки водеше натам, към теб. ...
  250  11 
Обичам те,
когато се шегуваш.
Обичам те
намръщен, мълчалив.
Обичам те ...
  637  22 
Не казвай,
че ден
след ден
лицето ми
променя се. ...
  229  11 
Вървя босонога
в пъстра премяна
и тихо пристъпвам
в самодивска следа.
Идвам при тебе, ...
  249 
Топлина ще нарисувам във душите,
а в сърцата ни - човешка доброта.
В очите ще запаля аз искрици
на обич, щастие и красота.
Сутрин ще изпращам вдъхновение ...
  632  11  20 
  586  17 
  316  11 
В шепите си съм събрала
глътки чист, планински въздух,
с дивното ухание на теменуги.
Пръски от ликуващ водопад.
Лекокрил и закачлив ветрец, ...
  405  19 
  310  13 
По снежна пътека с тебе вървим.
Бавно снежинките падат.
Светът е чудесен, омаен, красив
в бялата зимна премяна.
Ръцете преплетени пеят без глас ...
  378  17 
  669  22 
Когато съм със теб,
притихнала в любимите обятия,
безмълвна...
Когато само пулса на сърцето чувам
и всичко друго просто е изчезнало... ...
  666  22 
╰✿Sunny EL✿╮
2013
  704  19 
Ноември
е уютна стая.
С камина грейнала.
Любима музика. Мечтание.
Ноември ...
  407  16 
Днес пристигнах в този град,
в който теб те срещнах някога,
когато леден, лепкав мрак
изпълваше душата ми.
Далечни спомени ме върнаха ...
  488  11 
Предложения
: ??:??