1404 резултата
Истинската любов
Интерпретативно съчинение
Сигурно е, че откакто съществува, човекът винаги се е сблъсквал със загадката на живота - Истинската любов. И докато ни има на този свят - все ще се изправяме изумени и стъписани пред нея. Защото тя носи всички хора на крилете на неземно щастие и пак тя е в ...
  6432 
Залутах се из НЕТ-а...
Порових се в електронния боклук, изчетох сериозни научни статии, лирични отклонения, религиозни наставления, източни обръщения, екологични обяснения, различни откровения...
Доставчика на всичко бе една ...
  10066 
ВКЛИНЯВАНЕ В ДОЛОВИМОТО
СТИХОСБИРКАТА “ДЕЛТА” ОТ БОЖИДАР ПАНГЕЛОВ
В стихосбирката “Делта” на поета Божидар Пангелов се срещаме с поезия на вживяването, на не-патоса, на вътрешната емоция. Но същевременно и на отстранението, на спокойната разсъдъчност и интелект. Поезия, синтезираща в себе си многопл ...
  2943 
Как е направен светът? Има ли градивна частица, която не е изградена от други по-малки? Защо живея? Кога човечеството ще лети в космоса за дребни стотинки? Защо не можем да контролираме земетресенията?
Ето такива въпроси в днешно време си задават твърде малко хора. Защо?
Дали защото живеем в информа ...
  1116 
"КРАСИВО Е..." ОТ СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ
(кратка рецензия)
Още самото заглавие на новата книга на поета Светослав Иванов "КРАСИВО" Е..." декларира среща с красивото. А подзаглавието - "Лирика" - насочва към специфичен жанр. Не "стихотворения", или просто "стихове", както е прието. А "Лирика". И изкушеният ...
  2250 
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК
I.Предмет
Проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, подготовката за образователен и професионален избор и адаптирането на учениците към образователната и социалнитA системи и на после ...
  45673 
123.
Потребности, собственост, интереси
“Отношенията между хората съществуват като техен общ интерес, стоящ като основа на тяхното съществуване”
В.Рибаров
В Сайта на Интернет “Откровения”, в който публикувам, на публично обсъждане, се поставят важните въпроси: за начините за издръжката на сайта, за ...
  859 
“Социалната изолация на индивидите е престъпление на обществото и наказанието му е свързано със самата промяна на това общество, което не е пореден мираж, а касае отделния индивид”
В.Рибаров
Здравето е една от предпоставките на любовта, но с него не може да бъде обяснена природата й. Артур Шопенхауе ...
  1675 

Философията на Карлос Кастанеда, проповядваща разрушаване на сетивността, за да се навлезе в света на невъобразимото, има реални осноания в съвремения свят като доказателство за неговата вероломност.Прагматичната философия има като своя предпоставка нормалната сетивност, разбирана като социално ак ...
  986 

Любовта в частност, се изразява и в това, че партньорите не могат да си омръзнат”
В.Рибаров
В своята малка, но много наситена с аргументация книга “Що е любовта?” Артур Шопенхауер поставя неправилния въпрос “Кои жени желаем да притежаваме?” (Вж.: Артур Шопенхауер. Що е любовта? С. 1991, с.8), но с ...
  1595 
11.
Творческият процес
“Красноречието е способност необходимото да бъде изказвано красиво”
В. Рибаров
По предложение на Лъки! ...
  945 
8.
Творчеството е свободна изява
“Има скръб, която, щом разцъфти, подобно на любовта, е за цял живот”
В.Рибаров
Конституцията има една много силна страна – непосредственото действие на застъпените в нея положения, правила и процедури. Но колко са българите, които познават върховния Закон на страната ...
  754 
Животът на човека е една съвкупност от решения,действия,чувства.. Чувство? Но какво е това... състояние? А може би чувството представлява реакцията от дадено повлияване на съзнанието на един човек?А защо човек се стреми към своите цели? Не е ли това просто зазблуда,която ни отвлича вниманието от реа ...
  3570 
За да бъда верен на старото правило: “Който не може да пише – критикува” се захванах да чета подред поетичните постинги.
Така де… Засърбяха ме ръцете да направя “Апоетична антология”
Лидер е безспорно Мойсей. Отсъствието на всякакви поетични форми е една от отличителните черти на поезията му. Както ...
  1424  11 
Дидактическа стратегия за развитие на мисленето при деца с общо недоразвитие на речта
Йорданка Донева
Didactic strategy for development of thinking in children with language delay
Abstract:The possibilities of a new didactic ...
  9472 
"КИБИЦИ"
Съвсем очевидно се забелязва, че във виртуалното пространство
има хора, които определено се считат за "стари пушки"
и дават съвети и критикуват под път и над път,
без да осъзнават, че да имаш стотици произведения ...
  1451  14 
С М О Г !!!
Чалгата към музиката - се явява в отношение както пийпшоу към балет.
С това става ясно колко, ако въобще, тя има връзка с музикалното изкуство като такова.
Защо, например, на тема болести се обръщаме веднага към лекар? Защото е
професионалист на тази тема. ...
  1194 
Кратката история на един фестивал …и неговата публика
Пътуваме за Ниш…Настроението в автобуса е приповдигнато.Отиваме на поредния международен хоров фестивал.Дамите от хор „Златна лира”-Търговище са много интересни и по свое ...
  1538 
На 28.07.06г. в Сайт “Откровения” публикувах стихотворението “Искам Мо, да прочетеш Рабле” с определено хумористична проблематика. С интерес прочетох коментара на уважаваната от мен Златка Вълкова, който гласи следното: “Започваш от Франсоа Рабле, преминаваш през кучките, прелиташ покрай Поздравчета ...
  1705 
"Да му се не види скапания живот!", "Е, писна ми вече!", " Е,Не!Ще се
гръмна!","Кой ще сложи край на мъките ми!" - все по-често чувам аз, докато се
разхождам по улицата, когато излизам с приятели, по филмите, дори у дома.И може
и да си въобразявам ,но усмивката сякаш все повече мързелува и не си пра ...
  1570 
ТИ СИ ТАМ НЯКЪДЕ НА ОКОЛО,ТИ СИ ТУК,НАВСЯКЪДЕ И НИКЪДЕ,ТИ СИ ВСИЧКО ВСЕКИ И НА ПОЛОВИНА МЕН.ТЪРСИМ СЕ,ГЛЕДАМЕ СЕ,НО НЕ СЕ ВИЖДАМЕ,ДОКОСВАМЕ СЕ,НО НЕ СЕ УСЕЩАМЕ,ХУБАВО НИ Е,НО НИ Е СТРАХ,СТРАХ НИ Е ЗАЩОТО НИ Е ХУБАВО!!!
  1100 
Отговорно и загрижено и в същото време внимателно написах коментар, а авторката на коментирания текст намeри начин да ми отговори, че това е най-грозният коментар, който е получавала през живота си. По този начин тя повдигна един въпрос – този за естетизирането на грозотата, което се превърна в пово ...
  1492 
"Тих, бял Дунав..." звуча в центъра на Ниш
Женският камерен хор "Златна лира"(при община Търговище) с диригент Илиана Иванова имаше удоволствието да гостува в град Ниш на 6-9.07.06. Съставът пристигна за участие в ХХІ-я международен фестивал.Форумът бе открит с дефиле на всички колективи в центъра н ...
  2051 
“Национализъм” - дума, която днес чуваме все по-често. Дума, колкото позната, толкова и натоварена с най-негативен смисъл и далечна с етимологичното си значение от влаганото от нас днес. Използвана с претенцията за непоколебимост и неоспоримост. Гръмко изричана и някак вече изтъркана, позагубила от ...
  4224 
Kои сме ние и за какво се борим?
Труден въпрос, нали. А истината е друга, всеки един от нас знае много добре отговора на въпроса, но не иска да го приеме за истина, затова се поддаваме на простите човешки чуства или по точно ...
  1095 
Обновяването на литературното наследство става възможно благодарение на издигането на дейността на авторите до творческа. Най-често творческата дейност, в това число и литературната дейност, като творческа, се разглежда като разгърнал се във времето процес, със свои особености и всеки негов изследов ...
  1059 
Способи за усвояване на десетични дроби от деца с умствена изостаналост при експериментално обучение
Весела Русева,Йорданка Донева
Methods for Acquioing Decimal Fractions by Children with Jutellectnal Deficiency
V.Ruseva,J.D ...
  7201 
Изразяването на чувства при хорово пеене-средство за духовно и интелектуално развитие на учениците в норма и със смущения в здравето

Йорданка Йорданова Донева
Личността става личност в истинския смисъл на думата,когато достигне такова равнище на духовно развитие,при кое ...
  2180 
Корекция на заекването по нов метод
( втора част)
Йорданка Йорданова Донева
В контекста на музикотерапията цветното асоцииране по музикални мотиви дава неподправена информация за емоционалния статус на детето,осигурявайки му възможности да развива вътрешен контрол,за разлика от проективните тестове( ...
  2776 
Подобряване плавността на говорния поток по метода на цветните асоциации върху музикални мотиви
Йорданка Йорданова Донева
специалист-логопед
основно училище”Д-р Петър Берон”
Аbstract: The problem of synaesthesias has been studied insufficiently by psichonevrologists.The ...
  2856 
Интеграция на ученици със специални образователни потребности чрез синестетично обучение
Йорданка Йорданова Донева
Abstract:According to the theory of multiple intelligences teaching in mass school shoud be focused so as be in compliance with the different cognitive (str ...
  10196 
Алтернативни методи за развитие на вниманието при ученици със специални образователни потребности
Йорданка Йорданова Донева
Без внимание няма познание. Затова проблемът за разработването на нови методи за въздействие върху в ...
  13922 
Какво е мястота на откровението в живота? А има ли то място в творческия процес? Ако се обърнем за отговор по този въпрос към философията на Карлос Кастанеда, която е най-тиражираната на пазара, ще установим, че за откровение няма място в житейските ни нагласи, а прикриването трябва да бъде първата ...
  970 
Любовта е страст. Като природна даденост страстта идва и си отива, опустошавайки душит
e на хората, най-често. В този си вид и вариант виждаме страстта като преминала в сласт, т.е. тя е преминала в своята противоположност. Как любовта да бъде овладяна за цял живот? Това е въпросът над въпросите, кой ...
  1281 
В редица публикации не само съм поставял въпроса за природата на еротичното, но съм и давал отговор на този въпрос, от една страна, когато кратко казвам, че еротичното е непосредствено любовното,а, от друга страна, чрез текстовете, които публикувам в раздел "еротика". Поводът за написването на насто ...
  1059  10 
Здравей Касиус!
Моментът на завръзка в нашето странно запознанство се оказа обещанието ми да анализирам твои текстове, към което ти прояви подчертан интерес. По два твои текста вече се произнесох в направена публикация. Тук анализирам още три. Веднага трябва да отбележа, че една от особеностите на м ...
  927 
Болка ли е любовта, пита 12-годишната авторка в краткото си есе и дори не прави опит да отговори на въпроса какво нещо е любовта. Защо? Могат да се изкажат различни предположения, които ще си спестя, за да я поздравя с хубавия въпрос, който задава в първата си публикация, а на мен в главата ми се въ ...
  1775  14 

“Сприхавостта, хумора, съмнението и боята имам от баща си, а от майка си – любовта ...
  8622 
  2074 
06.2003
инж. Вили Тодоров
Тази тема е невероятно богата на възможности за гледна точка за разглеждане. По различно време и с различна цел са обсъждани възможностите на отделната личност за интелектуално усъвършенстване. Чест ...
  6683 
Предложения
: ??:??