airiskra
Често съжалявам за думите си, но никога за мълчанието си. — Ксенократ
Избрани произведения
116 резултата
Беззвучен марш от натежало биене
е ритъмът на птичето сърце,
щом в майчино гнездо най-свидно свивано
заглъхне чуруликащо гласче.
Там в топлата ù гръд е посиняло, ...
  576  10 
Как да знам къде свършва душата ми,
в мен заплетена кротко търпи.
През очите наднича объркана
в своя дом - тленен, лута се с дни.
Как да знам кога точно съм истинска, ...
  761 
Не случайно пробягах
тези улици пусти
да те срещна под синьо небе.
Ти си мислеше:
"Тази любов е приумица."- ...
  782 
Слънчева етюда
сред застлана с
тъжност
дрипавост.
Вятърничава ...
  723 
Вечерен плащ,
трепти коприна от
мека есенна мъгла.
Безвездна, вечерта
без минало ...
  714  10 
Предложения