алония
Избрани произведения
3 резултата
С моите две ръце
изгладих последната ти риза.
Последната риза на синьо рае.
Последната риза на синя надежда.
През редицата тънки черти ...
  386 
...............
Погледът ти реже тънки филии
и рони от хляба трохи.
Ще нахраня с тях гълъбите
на гладните си надежди. ...
  337 
Тогава, когато
ръката му ме потърси и ме намери
тихо заспала в мекото на възглавницата.
Тогава, когато
желанието му ме залее и ме изпълни ...
  313 
Предложения
: ??:??