BeBeLove

Бъдете любов, за да получите такава!

Избрани произведения
61 резултата
Стигнах до ръба на пропастта.
Погледнах надолу и потръпнах.
Усетих острието до костта
и мигом от там се отдръпнах.
До сега си затварях очите ...
  524  14 
А можеше да бъде различно.
Да летим към звездите ярки.
Чувства да изразяваме поетично,
докато мечтите са още жарки.
Но те изстинаха, а с тях и ти. ...
  428 
  470 
  448  14 
Точката е знак велик.
Дава намек за категоричност.
Но тя си има своя трик.
Да се пази от дългата критичност.
Точката е нещо неизбежно. ...
  415  14 
Предложения
: ??:??