gamarima
ПОЕТЕСА
Избрани произведения
71 резултата
Карлсон,приятелю,стана ми скучно!
С моята сянка играем шах-мат...
Мишки огризват старите чувства.
Зъзне прозорецът - смръщен от хлад.
Лампа мъждее...Почти като свещ е. ...
  365  10  19 
Покажи ми Света тази сутрин -
сред висящи градини с цветя!
Мъдрият Свят,в който без думи
бих намерила Жива вода!
Да си гребна роса от очите, ...
  278  11 
Аз се моля да бъда добра...
Като късче пресъхнала питка
моят глад за любов остаря!
Вече нямам какво да опитам...
Твоите думи горчат от лъжи. ...
  185 
Пусти опустели
гъсти коренища!
Как са ме подпрели,
ей така - за нищо...
Искат да остана ...
  234  13 
Раждане на Добротата
Един позастаряващ редник....
в огромната пехота на Всемира!
Дългът все още ме обсебва,
а границите – в тъмното събирам. ...
  480 
Предложения
: ??:??