gerrda

https://www.youtube.com/watch?v=UyCdJ88ZJI4

Избрани произведения
394 резултата
Обруганата вяра на времето спряло
утаява съня си в пресъхнали локви,
отзвучава симптомно, без край и начало,
без молитва, без звук. И без покрив.
Не е болка душата ѝ, само – чуплива. ...
  1265  12  22 
Кога ще си отидеш най-накрая?
Завинаги, без думи, безпощадно.
От липсата ти искам да узная,
че сън си бил. А в мене да е хладно
за думите, които все пестеше, ...
  849  10 
денят е празен
и е празна всяка нощ
когато липсват
и ръцете
и очите му ...
  1251  13 
През призмата на вечните съмнения
разтваря се на капчици светът,
катери своеволни недоверия,
преносени от трудния ни път.
Из глухите въздишки на пороя, ...
  1730  43 
  333 
Предложения
: ??:??