Hekredel
Избрани произведения
660 резултата
6 На жена ми
/сонет/
При тебе свих крила, любима.
Завинаги при тебе спрях!
За чувствата неповторими, ...
  643 
1 ЗА МОЯ РОД
На Запад се гордеят със барони.
На Изток – със хареми и слуги!
Все дрънкат по приеми и салони,
за славата на своите деди!... ...
  1241 
ОТНОВО ЗА БЪЛГАРИЯ
Българийо, за тебе няма завет!
Прекършваха те люти ветрове!
И злите погледи за миг не те оставят...
Живяла си така от векове! ...
  535 
1/ ХВАЛИПРЪЦКОТО
/почти истински случай/
Той все се удряше в гърдите...
Кънтеше, мъжката му гръд.
Хвърчеше той и над орлите... ...
  184 
О, само спомени са детството и младините.
И също като летен ден отмина зрелостта.
Неусетно побелях от времето и от борбите...
Неумолима, като Времето е Старостта!
Останах само сянката на дънера в гората ...
  609 
Предложения
: ??:??