774 резултата
Прекърши се последния ѝ звън,
убийствена застина тишината
в камбаната без храм. Крещи в мъглата.
И този порив за живот е гръм –
отрича с болка всеки тесен гроб ...
  88 
ДЪЖД
Небето се изпълни с многоточия,
които скриха смисъла на думите.
Падежната си дата съм просрочила
по кредита за летно пълнолуние. ...
  68 
НЕЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА
Аз отдавна си казвах: – Не влизай във празната къща.
Тя се храни с души на скиталци и клети бездомници.
Капе залезът – сякаш свещици припламват в прозореца.
И след мръкнало често дъждът като гост се завръща. ...
  117  12 
/Сериен хорър/
Дух, зомби, котка.
Варен боб, чай.
Раздаден –
п а я т. ...
  71 
/сериен хорър/
Ствол тънък, блясък.
„Ник мъртъв? Гад!“,
вик кански.
Душно… ...
  34 
/сериен хорър/
Тъмен прозорец.
Пълзи ластар.
На рафта –
пищов ...
  20 
/сериен хорър/
Вкъщи – нахалник,
с единствен клик
филм гледа
с Лайя ...
  55 
/сериен хорър/
Р а с т е л о з н и ц а
над моя гроб,
ластари
в и е ...
  42 
/сериен хорър/
Н и к м е з а р о в и
в задния двор –
да стана
просто ...
  32 
/сериен хорър/
Т а к а з а г и н а х
за сетен път –
без мозък,
само ...
  41 
/сериен хорър/
Т о й м о я ч е р е п,
с усмивка зла,
с мах точен
на сол ...
  42 
/сериен хорър/
П и я н о т р а д о с т
бях як… кютюк.
Техника
имал ...
  77 
/сериен хорър/
Впих в него зъби.
О, дъх на кръв!
Бе свежа,
л е с н а ...
  52 
/сериен хорър/
П о п р а в и в с и ч к о,
врат белнал, Ник –
стомашен
сетих ...
  52 
/сериен хорър/
С каскет и маска
бях се прикрил,
стоях си
кротък, ...
  39 
/сериен хорър/
Д а м и п о п р а в и
дисплея хром,
да ръсне
д ъ б а ...
  51 
МЪЛЧАЛИВО ПО ИЗГРЕВ
Красиво се мълчи на зазоряване –
щом тръпне тишината – овъглена.
Небето бавно кожата си сменя,
преди със сол да си посипе раните. ...
  72 
/сериен хорър/
Н о н е о т р е в н о с т
свой „баджанак“
в нощите
търсех ...
  39 
/сериен хорър/
Н и к и Т е х н и к а –
с него преспа
жена ми
в едно ...
  40 
СЕЗОНЪТ, В КОЙТО НЯМА ДА МЕ ИМА
Когато се стопяват снеговете
в прегръдката на снегояда дързък,
умиращата зима запомнете –
с това, че беше кратичка и бърза. ...
  132 
/апева вълнение/
Тих
вятър
в платната.
Памучен облак. ...
  98 
/сериен хорър/
Дъхтящ на гнилост,
с изръфан лик,
да търся
тръгнах ...
  48 
ПОНЕДЕЛНИК СУТРИН
Последният вечерен силует
премина по оградата прегънат.
Будилниците ще изригнат в пет.
и ще взривят кварталчето по тъмно. ...
  91 
/сериен хорър/
К о т к а т а Л а й я
с внезапен скок
ме стори
зомби. ...
  80 
ПОСЛЕДНАТА ГЛЪТКА ВЪЗДУХ
Не по мярка кроих любовта си.
И поръбих я – малко накриво.
Дирих дълго магия за щастие.
Колко рядко била съм щастлива! ...
  98 
П К
ъ ъ
т т
в мъгла с ела
д а л е ч е . крайречна, ...
  47 
/сериен хорър/
П р е м я т а н, р ъ г а н,
дран, клан – доклан,
в е к р а н а
л е ж а х ...
  44 
/апева ромб/
Чист
л а з у р.
Полъх. Гръм.
О б л а ц и р о й. ...
  131  18 
/сериен хорър/
И з г у б и л с и л и,
цял в кръв облян,
издъхнах
вкъщи ...
  49 
Ти
имаш
две очи
като звезди...
Вселена си ми!
  58 
/сериен хорър/
Д ъ ж д ъ т о т н е с е
рохката пръст.
Р е к а т а
н а х л у ...
  53 
Навън сиротен, леден вятър скита,
от тиха безнадежност е обзет
пак февруари. С нотички от лед
по жиците изписва зла сюита.
И учи зимата отзад напред ...
  71 
/сериен хорър/
На слука стрелял,
трупа зарих.
Брегът бе
ронлив, ...
  64 
/сериен хорър/
К а к з а б о л я м е –
пусна ми кръв!
Ч и ф т е т о
грабнах ...
  46 
/сериен хорър/
П о р н а м е л е к о
с кухненски нож –
после аз
бил съм ...
  57 
СЕПТЕМВРИ ДЕБНЕ В ШИПКОВИЯ ХРАСТ
А ябълките още са зелени –
надничат през листата срамежливо.
Надявах се, че имам още време –
да дишам любовта – и да съм жива. ...
  105 
/сериен хорър/
Т я м е п р е м я т а,
д у ш а я а з
с две връзки
пресен ...
  44 
У МЕН НОЩУВАТ АНГЕЛИ
Не знае никой пътя на душата –
как идва, как оттук си тръгва, страда ли...
Когато сняг затрупва необята,
аз зная, че у мен нощуват ангели. ...
  131  14 
/сериен хорър/
Тя – каратистка,
аз – градинар,
започна
„спорът“ ...
  47 
ТЪЛКУВАНЕ НА ТИШИНАТА
Сглобена съм накриво и без снадки,
разпадам се – когато завали.
Да бъда твърда случва ми се рядко.
И всеки изгрев дълго в мен боли. ...
  138  12 
Предложения
: ??:??