Helius
Ако поезията е езикът на Ангелите-готова съм за диалог! :)
Избрани произведения
73 резултата
Когато майките умират
в душите ни откъсва се скала,
сърцата ни в пространството се спират
на всяка стъпка с име самота!...
Когато майките умират ...
  874  13 
Поспри за миг, че още те обичам.
За мъничко в сърцето надникни.
Безкористна любов не се отрича,
дори когато въздухът заспи.
Поспри за миг, когато се смрачава. ...
  319 
Израснахме с тези песни и
хората, които ги изпълняваха!
Поклон!
Един живот си имаше усмивка
и тя шейсет и четири години пя, ...
  976  19 
Сън
Сънувах те! Стоиш пред мен –
на прага ми – с усмихнати цветя.
Денят бе влюбен и смутен,
прекланящ се пред вечерта… ...
  466 
Една снежинка плахо ме помоли
на моя кичур просто да заспи.
Усмихнах се, след дълъг полет
на моите коси се разтопи...
Мигът замръзна, скътал сняг в косите ми - ...
  365 
Предложения
: ??:??