ivankoobnova
Ние живеем във вечноста. Казаното се забравя, но написаното остава. Нашият живот е само един миг от вечноста на вселената. Нека да не го изпуснем и оставим нещо след себе си.
Избрани произведения
41 резултата
До скоро аз не знаех, че има много слънце,
че има много пролет в кафявите очи.
Когато те се смеят, когато те се молят,
небето сякаш пламва в огнени лъчи.
В светлия им блясък се ражда мойта радост ...
  861 
ПАРАЗИТИТЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
От медицинска гледна точка във всеки един организъм съществуват паразити. По своята същност, паразитите нямат за цел да унищожат човешкият организъм. Тяхната цел е да си съществуват тихо и спокойно, като замаскират своето съществуване. Човек пълен с много разновидности п ...
  1901 
Коронавирусът, както и всички останали вируси умират при висока температура на организма. Вирусите умират при температура по висока от 38.3 градуса. Това е реакция на имунитета, когато вирусът е вече навлязъл в кръвта на организма, успял е да превземе клетки и се е възпроизвел. Мъртвите клетки са ус ...
  5789 
Никога няма да разберете дали схемата работи, ако не я изпълните.
Ракът не е болест, а дълбоко вкислено състояние на организма. Променете се и ще живеете!
Гимнастика още в леглото 30 коремни преси, 20 клякания и 35 лицеви опори. Започва се с минимални възможности и се достигат горните постижения сле ...
  4869  55 
ВСЕЛЕНАТА НА РАЗУМА И ЗАВЕТЪТ НА БОГ
Част четвърта – ЗАКОНЪТ НА ВЕЧНОСТТА
От ИЛИЯ ИЛИЕВ
Законът на вечността - това са десетте Божи заповеди, дадени ни чрез Мойсей и по-късно препотвърдени от Христос в Новия Завет. Спазвайки тези заповеди, се смята, че човек ще подготви духа си за прераждане във вис ...
  2001 
Предложения
: ??:??