ivankoobnova
Ние живеем във вечноста. Казаното се забравя, но написаното остава. Нашият живот е само един миг от вечноста на вселената. Нека да не го изпуснем и оставим нещо след себе си.
Selected works
42 results
До скоро аз не знаех, че има много слънце,
че има много пролет в кафявите очи.
Когато те се смеят, когато те се молят,
небето сякаш пламва в огнени лъчи.
В светлия им блясък се ражда мойта радост ...
  1074 
От медицинска гледна точка във всеки един организъм съществуват паразити. По своята същност, паразитите нямат за цел да унищожат човешкият организъм. Тяхната цел е да си съществуват тихо и спокойно, като замаскират своето съществуване. Човек пълен с много разновидности паразити започва да се чувства ...
  2536 
Коронавирусът, както и всички останали вируси умират при висока температура на организма. Вирусите умират при температура по висока от 38.3 градуса. Това е реакция на имунитета, когато вирусът е вече навлязъл в кръвта на организма, успял е да превземе клетки и се е възпроизвел. Мъртвите клетки са ус ...
  7002 
Никога няма да разберете дали схемата работи, ако не я изпълните.
Ракът не е болест, а дълбоко вкислено състояние на организма. Променете се и ще живеете!
Гимнастика още в леглото 30 коремни преси, 20 клякания и 35 лицеви опори. Започва се с минимални възможности и се достигат горните постижения сле ...
  5873  55 
Истината за правната ни система
Ролята на адвокатите при водене на съдебен процес.
В Англия човекът, който е заинтересуван да намери и достави оневиняващи доказателства на съдебния процес, е адвокатът на лицето. В повечето случаи, когато лицето е в затвора и чака съдебен процес, то няма възможност д ...
  2062 
Random works
: ??:??