Lilia_Anna

Избрани произведения

 • Жената с много имена

  Поезия » Друга   212  Жената с много имена минава
  като вихрушка през града
  Извива тяло и глава поклаща,
  след нея падат царства и сърца.
  Тя може да е млада или зряла, ...
 • Молитва

  Поезия » Друга   125  Проблясват в мекотата на сумрака
  трептящи в кандилата светлинки.
  Изплува образ и открехва се вратата
  към най-далечните небесни висини.
  Гори кандило, кехлибарно свети ...
 • Възможно ли е

  Поезия » Друга   131  Тъй дисхармонична съм понякога,
  неприемлива за себе си самата.
  Като излющени икони
  във избелели цветове
  минават покрай мене другите, ...
 • Ще стигна

  Проза » Други   110  Вървя. Край мен също вървят. Понякога минават душѝ. Те са такива едни, вперили поглед напред, успокоени. Поглеждат ме. Поглеждам ги. Отминаваме. Нещо в мен прошумолява. Усмихвам се. Вървя. Виждам тела. Вървят изпънати, понякога изпъчени. Гледат встрани. Полюляват се. Вътре в тях също има душѝ. Свити ...
 • * * *

  Поезия » Друга   37  Сега си далечен звук
  заглъхнало ехо
  от стоновете на
  сърцето ми.

Още произведения  »

© 2003-2019, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.