Lilia_Anna

16 резултата
 • На Рон

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Във погледа му колко болка има.
  С ухо отхапано лежи върху тревата.
  От глад и студ тъй много е препатил,
  от зли другари или пък от зли човеци.
  Поглежда ги в лицата и не може ...
    31 
 • Измерение

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Полунощен портрет на жена
  в рамката на тъмния прозорец,
  в изпразненото до разсъмване легло.
  Разгърден от жестокосърдечие,
  носещ разводно писмо ...
    27 
 • За скоростта на вървене

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Есета » Други
  Когато вървим бавно сме много внимателни дори към беззащитните мравки, които сноват по земята. Виждаме ясно всичко около себе си, стъпваме спокойно и предпазливо.
  Подчиним ли се на някакво непреодолимо желание обаче, ускоряваме ход, напрягайки мускули, загребваме задъхани въздуха и газим през треви ...
    137 
 • Задушница

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Разсъмва утро, хълмът засветлява.
  В дрезгавината птиците мълчат.
  Пътеката ни води затревяла
  към оня тих, стаен самотен кът.
  Разперват дъбовете тъмните си клони, ...
    101 
 • Молитва

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Проблясват в мекотата на сумрака
  трептящи в кандилата светлинки.
  Изплува образ и открехва се вратата
  към най-далечните небесни висини.
  Гори кандило, кехлибарно свети ...
    113 
 • Възможно ли е

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Тъй дисхармонична съм понякога,
  неприемлива за себе си самата.
  Като излющени икони
  във избелели цветове
  минават покрай мене другите, ...
    123 
 • Ще стигна

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Проза » Други
  Вървя. Край мен също вървят. Понякога минават душѝ. Те са такива едни, вперили поглед напред, успокоени. Поглеждат ме. Поглеждам ги. Отминаваме. Нещо в мен прошумолява. Усмихвам се. Вървя. Виждам тела. Вървят изпънати, понякога изпъчени. Гледат встрани. Полюляват се. Вътре в тях също има душѝ. Свити ...   104 
 • Насилие

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Зад твърдите черупки на лицата
  сред ехтящия безумен смях
  под кожените дрехи
  раздирани от хилядолетия
  сърцето свързано ...
    132 
 • * * *

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Не Твоят Съд е страшен, Боже,
  а моите желания безумни
  ме поразяват
  във самата същност,
  в сърцевината на сърцето ...
    81 
 • Пътуване

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Невинно в красотата си е цветето,
  пчелата, облака, дъжда прозрачен,
  звездата светеща във мрака е невинна.
  Невинно е дървото, птицата
  кацнала на него, ...
    86 
 • Сътворение

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Взех устните ти,
  твоите клепачи,
  трапчинката на твоята брадичка,
  онази бенка под окото,
  горещите ти длани, ...
    97 
 • Завършеност

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Разкая ли се
  или просто мислиш,
  че думите изчерпват всичко.
  Не виждаш,
  няма го детето в тебе, ...
    155 
 • Без(д)умие

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Светът на думите е тъй притворен,
  самотно отлежават в сърцето чувствата.
  Самотата с воденичен камък
  смила телата на душите ни.
  В касапницата на света, ...
    80 
 • Ти мъж

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Жена ухаеща на слънце,
  жена ухаеща на дъжд,
  жена току-що сътворена
  към теб пристъпва изведнъж.
  Какво ще ѝ дадеш, човеко, ...
    230 
 • Жената с много имена

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Жената с много имена минава
  като вихрушка през града
  Извива тяло и глава поклаща,
  след нея падат царства и сърца.
  Тя може да е млада или зряла, ...
    199 
 • Следсмъртно

  Lilia_Anna (Boyana) Lilia_Anna
  Поезия » Друга
  Ще прекосиш вселенските пространства,
  изпълнен с толкова вини.
  Наострят мечовете падналите ангели,
  от скверни истини ще те боли.
  Ще те прониже тайната отхвърляна ...
    181 

© 2003-2019, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.