portishead
Избрани произведения
36 резултата
Обичам да събличам дрехите ти през кожата,
през душата ти и през Вселената,
в която се пречупваш в другия край на огледало -
закачило се нарочно между пръстите ти някъде пак там,
където конецът се е оплел във възел и без байпас - ...
  834 
С междупръстията
на слънчевия си
сплит
целувам
всяка ...
  2621  22 
Потапяйки се с очи
под тайните води
на изливащи се тръпки
разплели мълчанията
от приближаванията ни ...
  783 
В безсънните нощи
когато бесовете бродят
и съня го оставят на закуски
кървясалите ми очи още не знаят
с душата ли да събирам късчета Зори... ...
  1115  11 
От тъмните половини на нощта се обелих, късайки струната под кръста ти и те одрах... Да, боли, знам и тогава се излях във восъка на свещ и ти ме запали в ъгълчето на усмивката си... Тогава прокапах бавно по теб и с още по-силни нотки проникнах през ушите ти - надълбоко, чак до ехото от душата ти и с ...
  1424 
Предложения
: ??:??