ruba

"А сега остават тия три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от тях е любовта."

Избрани произведения
274 резултата
Ще спра дотук преди да се подхлъзна,
но няма да ти кажа: „Остани!”.
Душата ми сега ужасно зъзне
под напора на минали вини…
В най-фините ѝ гънки е студено ...
  619  20  16 
Аз съм в ръцете ти – толкова крехка!
Чупя се само от поглед и глас…
Щом не пристъпиш, душата ми вехне,
свива се в себе си час подир час...
Дойдеш ли, вече усещам всемира ...
  150  10 
Някой е минал по тази пътека.
Стъпките още личат.
Спрял е за малко. Оставил е цвете.
После е тръгнал на път.
Помнят го старите тихи дървета ...
  353  11 
Не ми се спи… Така не ми се спи!
Да те сънувам вече никак не умея…
А времето рисува без бои –
директно върху спомена вилнее…
И избледняват твоите черти, ...
  639  18 
„Аз съм светлината на света; който Ме последва, той не ще ходи в мрака,
а ще има светлината на живота." /Ин. 8:12/
Препъвах се в това, което бях.
Засенчвах се. Не виждах светлината.
Разтварях радостта си в суета ...
  99 
Предложения
: ??:??