ruba
290 резултата
  63 
Ще си простя и тази суета.
Ще вдишам аромата на липите.
Ще завали и после ще вървя
след тебе, Боже, смело през тревите
Ще ме усети птиче. Ще поспре. ...
  152 
А този миг наистина си струва!
Опитай да утихнеш. Замълчи!
Че често подир думи боледувам
и много-много дълго ме боли…
А този миг е празник в тишината - ...
  79 
Към дъщеря ми
По лицето ти бяга тревога… Недей!
Не убивай мига! Събуди се!
Всяка болка достига до своя предел –
Бог на нея не те е орисал. ...
  50 
„Аз съм светлината на света; който Ме последва, той не ще ходи в мрака,
а ще има светлината на живота." /Ин. 8:12/
Препъвах се в това, което бях.
Засенчвах се. Не виждах светлината.
Разтварях радостта си в суета ...
  98 
  160 
Дълбоко се е свряла завистта.
И смуче святост… Трови ме с обида.
Преобразява вечните неща,
така че тлението даже им отива!
И спомените лепнат от тъга, ...
  85 
на монахиня Анастасия
С годините понесох много плява,
която ме приведе към земята…
Душата ми без време изтощават
горчиви думи като тежък камък… ...
  38 
Все по-тихо вървя… И говоря оскъдно.
Оздравявам от тази лъжа
за подправена обич, която да сбъдне
суетата ми с вкус на вина…
Все по-рядко напирам и чакам на пръсти ...
  59 
Аз съм в ръцете ти – толкова крехка!
Чупя се само от поглед и глас…
Щом не пристъпиш, душата ми вехне,
свива се в себе си час подир час...
Дойдеш ли, вече усещам всемира ...
  148  10 
към с. А.
Помолѝ се за мене в моя миг на обида,
за душата ми, пълна с отровни неща,
че отдавна напират, раняват и викат
тежки думи и жестове, носят тъга… ...
  96  10 
Вкочаних се от студ, а при теб се усеща
ароматът на топла и близка душа!
Ще ми сипеш ли прясна, изпитана нежност?
Ле-ле, колко съм жадна за нея сега!
Добави ми и зрънце от твоята вяра - ...
  89 
Влез на топло. И свали страха!
Поседни за мъничко до мене.
Мислите изкарай до една -
Бог от теб полека да ги вземе…
Той ще ги изпита в Любовта – ...
  129 
По обидата няма следи от пощада
и от обич, която прощава…
В унисон е изцяло навън с листопада -
рони смисъл и мъка навява…
Наслои се обида като кал след пороя… ...
  233 
Понякога сърцата ни са рани
и безпощадно, издълбоко ни боли.
Не идват думи...Спомените парят.
От изгрева до залеза вали...
Понякога приличаме на вятър - ...
  108 
ТОВА, КОЕТО ГОСПОД МИ ПРОСТИ
Ранява тази мисъл. Не прощава!
След нея се отваря празнота…
Душата ми внезапно обеднява
и губят смисъл малките неща. ...
  162 
Ще спра дотук преди да се подхлъзна,
но няма да ти кажа: „Остани!”.
Душата ми сега ужасно зъзне
под напора на минали вини…
В най-фините ѝ гънки е студено ...
  618  20  16 
Дали утихнах или още не?...
Даряват обич твоите зеници –
едно спокойно утринно небе,
уютен дом за окъснели птици…
Лекуват и изтриват онзи ден, ...
  179 
Разсъбличам душата си… Много е слаба.
Всички груби следи си личат до една –
има белег до белег от стара проказа
и пътеки от тъмни петна…
Ала няма сега да ги крия от Тебе – ...
  233 
НЕ ОЧАКВАЙ
Не очаквай в очите ми сухи сълзи…
Щом съм стигнала тук, ще поплача.
Без да трябва да плащам излишни вини,
ще се сгуша в недрата на здрача. ...
  115 
Някой е минал по тази пътека.
Стъпките още личат.
Спрял е за малко. Оставил е цвете.
После е тръгнал на път.
Помнят го старите тихи дървета ...
  352  11 
Ти сигурно се молиш в тишината
и вътре в теб е пълна свобода,
защото вярваш – Бог ще ти изпрати
най-важното за твоята душа.
И Неговата воля ще се сбъдне ...
  343 
По този път мирише на тъга
и стъпките се чуват като ехо
от нещо несъзнато досега,
но винаги отекващо в сърцето.
По този път се ходи в самота. ...
  223 
Уморените думи не стигат целта –
по трасето издъхват сломени
и разливат от Твоята жива вода,
а пресъхват души ожаднели…
Уморените жестове нямат криле ...
  166 
По стръмното вървим на пресекулки…
Изкълчих си душата… Да поспрем!
Подай ми малко обич за наслука!
Тревогата изсмука ме съвсем…
И толкова товари по мечтите, ...
  123 
Укротени са в мене просторите.
Вече нямам душата на скитник.
Моят полет е тук, пред иконите
и сърцето си тихо разпитвам…
Необятно е то, неочаквано, ...
  137 
Започна бавно… бавно този ден…
Заслушах се в росата… Кацна птица
и ми донесе порив за небе,
изгубен между хиляди корици…
Загледах се задълго в този миг, ...
  335 
Не ми се спи… Така не ми се спи!
Да те сънувам вече никак не умея…
А времето рисува без бои –
директно върху спомена вилнее…
И избледняват твоите черти, ...
  638  18 
Много пъти се борех с това да не падна...
Да не видят душата ми долу в калта...
Често тръгвах, преди да е станало лято,
и се връщах самичка в студа...
По-добре бе да имам изстрадана гордост, ...
  192 
Усещаш ли покоя на душата
в милувката на Божията длан.
Съзнаваш или не,
но сме богати
с това, което Господ ни е дал – ...
  177 
Когато някой иска да прозре
и да докосне смисъла в сърцето,
посят от Бог за вечни векове –
притихва, вперил поглед към небето…
Замлъкват в него всички ветрове, ...
  148 
Тази обич е жива вода –
тя разтваря до дъно тъгата
и след болката грейва дъга –
разноцветни нюанси в душата!
Тази обич открива следи ...
  275 
От обида ръждясаха всички мечти!
Ти ме виждаш с очи на предател...
Колко още да спорим, когато боли?!
Всяка дума тежи на обратно.
И се стряскат душите ни, даже в съня! ...
  194 
Пресъхналият кладенец остана
скътан дълбоко в нашите души
и жаждата си всеки утолява
кой както свари, без да се свени...
Децата ни не знаят колко сладка ...
  218 
Разказвах ти за вярата...
Валеше.
Измокриха се всичките стъкла!
А вътре в теб
поникваше полека ...
  234 
Разсипах тези думи непохватно...
Търкулнаха се в твоята душа
и нещо промениха. Безвъзвратно!
Оставиха завинаги следа...
А толкова старателно ги пазех, ...
  229  12 
Остани при душата ми!
Няма да мога
да се вдигна от тази тъга,
ако Ти се отдръпнеш
и Твоята воля ...
  174 
Усещаш ли как миналото прави
стени от болка в нашите души,
така че да не можем да забравим
и всеки ден дълбоко да боли?
Усещаш ли как влачим теготата ...
  237 
Така ли ще изпратиш вечерта?
Душата ти е свита от тревога,
очите ти издават празнота,
ръцете ти увисват без посока...
Събуваш уморено всеки миг, ...
  272 
Ще поседна сред нищото,
просто така -
без да мисля
и бавно ще дишам!
Ще усетя на вятъра тихата длан ...
  239 
Предложения
: ??:??