ruba

"А сега остават тия три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от тях е любовта."

Selected works
285 results
Ще спра дотук преди да се подхлъзна,
но няма да ти кажа: „Остани!”.
Душата ми сега ужасно зъзне
под напора на минали вини…
В най-фините ѝ гънки е студено ...
  1302  21  21 
На всяка от дъщерите ми
Поредната горчива чаша, рожбо!
Не казвай нищо. Зная, че горчи.
Светът навън е толкова безбожен,
че често ни се иска да мълчим… ...
  288  17 
Аз съм в ръцете ти – толкова крехка!
Чупя се само от поглед и глас…
Щом не пристъпиш, душата ми вехне,
свива се в себе си час подир час...
Дойдеш ли, вече усещам всемира ...
  738  12 
Спасявам се от тази суета,
която ми ограби чистотата
и вече не умея да летя
свободно и високо като вятър…
Спасявам се от хиляди очи, ...
  293 
Не ми се спи… Така не ми се спи!
Да те сънувам вече никак не умея…
А времето рисува без бои –
директно върху спомена вилнее…
И избледняват твоите черти, ...
  1173  10  18 
Random works
: ??:??