VenY

Няма нужда да бъдем виновни. Има нужда да бъдем добри...

Избрани произведения
69 резултата
Поетът е поет - да бъде сам.
Далеч от хорски погледи и думи -
да оскверняват чистия му храм
с най-грешното човешко богохулство.
Поетът е поет - да го боли, ...
  883  11 
Равносметка
От прах във прах ще се стопят
неправедните мисли.
Не исках да оставя грях,
а исках да е чисто. ...
  788  10 
Преди с теб да си станем излишни,
самодостатъчни двама...
Преди да открием, че липсата
е всичко, което го няма...
Преди да разбием сърцата си ...
  377 
Просто ти си отиваш от мен.
И вратата след тебе е същата.
И денят си е просто ден -
понеделник и малко намръщен.
Просто няколко капки дъжд - ...
  711 
Сбогуване
Дръпни пердето. Искам да е тъмно
като в зеница. Като за последно
изпий ме до самото дъно.
И нищо, че ръцете ще са ледени - ...
  843  10 
Предложения
: ??:??