Веси_Еси
Избрани произведения
190 резултата
Мъчително отхвърлих любовта
и доброволно се отрекох от живота.
Така и не можах да продължа
борбата тъй безжалостно жестока.
А времето… безмилостно бе то, ...
  5756  62  123 
Избухваха любови отведнъж
и гаснеха пожари пред очите ми,
завръщаха се много не веднъж
и с нова обич бършеха сълзите ми.
Все казваха – една е любовта, ...
  2717  24  39 
Тъмно е. Вятърът брули безмилостно.
Мракът стремглаво нахлува в душата.
Някакъв спомен пак плува в незримото,
влачещ след себе си болка позната.
Тихо е. Чувствам се толкова мъничка. ...
  2763  24  30 
Нямам време. Душата ми бърза.
Бърза тя да живее до хора –
честни хора, с които да свързва
мъдрост, обич, достойнство и воля.
И с любов да докосва сърцата, ...
  3106  24  41 
Случайно, или пък по нечий знак,
преплете пътищата ни съдбата.
Объркана и наскърбена бях
от хорска завист - чувство непознато!
Една сълза ти с устни пресуши ...
  1765  21  26 
Предложения
: ??:??