May 3, 2020, 2:31 PM

Командно дишане - 2 

  Audio reads » Reading - poetry
1139 8 7
00:00
02:15

© Мая Нарлиева All rights reserved.

Свързани произведения
Кръстен знак ли в небето чертае
подранилото щърково ято!
От въздишка по-кратък е август –
тихомълком търкулнал се камък!
Юли свърши. И с него надеждата. ...
  1015  30 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??