tictac

Selected works

 • Празната

  Poetry   687  30  37  Беше залп. Беше взрив. Смъртоносно отеква.
  Жална майка катери деветия мрак –
  бели камъни, кръстени в стройни пътеки
  никнат вместо тинтява и пролетен мак.
  Там я виждат в зори как постила трапеза, ...
 • Дуло в гърба

  Poetry   904  26  32  Усещам тежък, скърцащ звук –
  забива завистта в деня ми нокти.
  За мен ли си дошъл в зори дотук,
  попътен дъжд ли те доведе мокър?
  Или под болни мисли се потиш ...
 • Очите ти

  Poetry » Love   787  24  30  И днес очите ти приличат на прозорци
  към най-зеленото небе, в които косо
  един разплакан месец, гол и безпризорен,
  почуква есенно в стъклата им... с въпроси.
  Не го допускаш в погледа си изумруден. ...
 • Отбих се в душата ти

  Poetry   1549  29  51  Ще разгърна душата ти свита
  като стар недописан роман.
  По корицата вехта, протрита,
  длан прокарвам в праха насъбран.
  Колко удара тежки поел си ...
 • Блудница

  Poetry » Other   1211  22  28  Няма дума да чуеш за нея добра,
  облекло от елита не носи,
  на ревера ѝ алена буква от срам
  обществото приши без въпроси.
  Сред онези жени е, които без свян ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.