С_С
4 results
Ден и нощ минаваха, а аз още непонятен бях
пред хубостта му в захлас изпаднах, онемях.
А думите му, като перо ме галят, толкова красиви, искрени.
Правеха дните ми пусти - смислени.
Допирът му - по-нежен бе от всичко. ...
  253 
Blind me with flowers and sweets
Make me feel like I'm something special
Red roses and fake smiles
But I feel like I'm someone better
Wounds won't stop healing, but I'm okay ...
  578 
I'll paint my pain with meaningless words and phrases
I'll set free these doubted wishes
To be set loose one day, to roam this beautiful world
Where pain can be forgiven and happiness not taken away
In this endless road, one thing is that I want ...
  718 
Бдиш над мен безмълвно,
опазваш ме от грешките, от злото.
Но утрин дойде ли, напускаш ме за дълго,
оставам си съвсем сама, излегнала се на леглото
С мътни видения и спомени за теб ...
  281 
Random works
: ??:??