Dec 22, 2021, 1:45 PM

Очилата 

Collages » Others
143 1 3

© Ирен All rights reserved.

С всеки изминал ден, все по-лошо виждаше. Първо трудно различаваше малки детайли и букви, после все по-големи и накрая бяха само силуети.
Реши да отиде на очен лекар, но пред кабинета имаше голяма опашка и се отказа. По пътя спря до един магазин за очила и влезе вътре.
- Кажете, какъв проблем имате? ...
  170  11 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??