Jan 22, 2023, 6:27 PM

Работяга 

Photography » Nature
111 1 9

© Мирослав Георгиев All rights reserved.

Дали е зима и вятър още духа,
но по земята пролетта пълзи.
Кокиче бяло своя цвят разпука
и там една пчела се приюти.
Разшета се и по цветята затанцува ...
  111  15 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??