Jun 23, 2017, 10:06 PM

Бабо, кажи... 

  Poetry » For kids
1385 2 11

© Мария All rights reserved.

The work is a contestant:

"Приказка за Доброто" »

4 Position

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
 • Браво!
 • Мила бабо...!!!
 • Стихотворението е много мило и добросърдечно! Но твърденията му, посланията му, са в сферата на човешките фантазии и мечти и са далеч от истината. Децата ни няма да станат добри, когато вярват в добрите феи, когато вярват че децата и човека по принцип е добър по природа, а животът го прави лош. Истината е, че доброто се твори от Създателя на този свят, а човек се ражда и живее със естествена склонност към злото. Хората и дори децата могат да станат добри само чрез помощта на Източника на доброто - Бог. Вярата в естествената доброта и способност на човека да върши добро е средство за неговото падение и деградация. Зная, че тези твърдения ще ви наскърбят, че целия свят мисли и казва друго, но само истината може да спаси и издигне човека.
 • Ако баба не знае, да пита пък дядо!
 • Браво!
 • Благодаря за чудесните думи!
 • Чудесно е! И аз гласувах!
 • Много добро, с послания!
 • Чудесен въпросник за Доброто! И нали съм баба... Поздрави!
 • Много хубаво и мило!
 • Доброто осмисля живота ни и оставя следи...
  Чудесни послания – в подходяща форма поднесени.
  Гласувах, Мария.
Random works
: ??:??