vodoleia

Истинският приятел е този, който държи ръката ти, а докосва сърцето ти.

Selected works
201 results
Как обичам
аз да тичам
в локви от дъжда!
Леко пляскам,
не се стряскай - ...
  1278  12 
Броилка
Десет гъбки в гората поникнаха
снощи след топлия дъжд.
Девет ежлета помощници викнаха
да ги сберат наведнъж. ...
  1061  28 
Дълбоко във своята пазва
скрил тайни, легенди безброй,
вековният дъб ги разказва
на всеки – на чужд и на свой.
Тук някога, много отдавна, ...
  858  32 
- Миличка бабо, ти ми кажи
небесните феи дали са добри?
- Звездичките златни са техни очи...
Нощем все ни блещукат, защото
светят ли те, огряват доброто! ...
  617  11 
Сребърна звезда отгоре
свети ярко в този час.
Носи блáга вест за всеки,
че Спасител е сред нас.
В двора пеят коледари ...
  727  24 
Random works
: ??:??