vodoleia
206 results
Хей, детенце, във леглото
бързо скачай ти, защото
щом възглавницата гушнеш,
зимна приказка ще слушаш.
Там далече в планината, ...
  318 
Колко е приятно днеска!
Дъжд навън лудее.
Слънчо май се е разсърдил,
скрил се е, не грее.
Нека да ви кажа тайно, ...
  778 
Спънах се! Бутнах буркана с целувки.
Те разпилени по пода лежат.
Пипам с ръчичките моите бузки,
пръстчета малки сълзички горят.
Ето че мама отново прегръща ...
  724 
Здравей, мили дядо, пиша писмо,
за да помоля тази година -
много подаръци ти приготви,
всеки по нещо нека да има.
Моля за онзи човечец с балтон, ...
  708  10 
Сребърна звезда отгоре
свети ярко в този час.
Носи блáга вест за всеки,
че Спасител е сред нас.
В двора пеят коледари ...
  1223  24 
Дълбоко във своята пазва
скрил тайни, легенди безброй,
вековният дъб ги разказва
на всеки – на чужд и на свой.
Тук някога, много отдавна, ...
  2009  32 
Българийо, родино моя,
напролет цяла в цветове,
обичам те, когато вечер
ме галят топли ветрове!
Българийо, родино моя, ...
  2136  22 
Броилка
Десет гъбки в гората поникнаха
снощи след топлия дъжд.
Девет ежлета помощници викнаха
да ги сберат наведнъж. ...
  1831  28 
- Миличка бабо, ти ми кажи
небесните феи дали са добри?
- Звездичките златни са техни очи...
Нощем все ни блещукат, защото
светят ли те, огряват доброто! ...
  1273  11 
Как обичам
аз да тичам
в локви от дъжда!
Леко пляскам,
не се стряскай - ...
  2810  12 
Сутрин оченце подава
над планината.
Гали цветя и тревички,
сгрява земята.
Вечер се скрива от всички ...
  555 
На учебната година
вече дойде краят.
И ваканцията дълга
почва, всички знаят.
Морските вълни ме канят, ...
  756  10 
Крия в двете си ръце
аз червено яйчице.
Баба казва, че е здраво,
всичките ще бие, браво!
Туй червеничко яйце ...
  3562  10 
Ей го вятъра, цял ден вече препуска,
в колесница впрегнал два вихрени коня.
Трополи, беснее и клоните чупи,
листата обрулва и после ги гони...
Лицето закрил е във конските гриви, ...
  453 
С крилцата си пъстри
приличам на цвете.
Навън ще ме видиш
и пролет, и лете.
На горска полянка ...
  808  17 
Днес рано заплака небето,
снежинки зарони полека.
Тъй бързо превърна земята
във бяла и гладка пътека.
Все казваш, че имаш ли избор, ...
  406 
Дядо Коледа добричък,
днес седя си сам-самичък,
тайно пиша писъмце с молба
от мен и още две деца.
На бате Ванчо би ли дал ...
  610 
С меден глас си ти, звънче,
сутрин ни посрещаш в двора.
Каниш ни да влезем в клас,
пееш, пееш без умора.
Имам аз една молба, ...
  817 
На голо облякъл шарена ризка,
летният вятър неспирно лудува.
Да поиграе със тебе ли иска
или на малко дете се преструва?
На сливата скочи, през клон се преметна ...
  766 
Къщурката стара празнува,
повдигнала схлупена стряха.
На двора ú птички палуват
и люляци сини цъфтяха
от вчера. Ухание свежо ...
  707  14 
Изпуснахме последния си влак,
а в него - наш`то куфарче с надежда,
в ръката - стар билет - последен знак
за нещо минало. Не го поглеждай...
Изпуснахме последния си влак, ...
  615  13 
Мъглите танцуват, разкъсвайки ризи,
леко ласкаят, прегръщат морето.
А гони ги смело, разпръсва ги бризът,
прашинка ревност заключил в сърцето.
В окото на чайка усмивка се ражда, ...
  850  19 
Ей го пътя ти, мое момиче,
той е мамещ, широк, тъй голям.
Хайде тръгвай, ту бавно, ту тичай,
но не спирай, така е - аз знам.
Хайде тръгвай, назад не поглеждай, ...
  709  11 
Празник Великден пристига,
днес баба изписва яйцата.
Със стари рисунки и багри
пак бавно твори красота тя.
От нейното детство до днеска ...
  806 
"Любовта често пъти е трънлива и от нея боли до кръв.
Странно защо човешката раса продължава да я търси."
Н.Робъртс
Не ме бива в любовните рими,
дълго гледам във белия лист. ...
  799  13 
Всяка сутрин тази зима
чуруликат птички две,
знаят, в къщата живее
миличко, добро дете.
Песничката слуша с радост ...
  629 
Сърдитият Снежко
нослето намръщи.
И с бялата дрешка
пак всичко загръща.
Кокиче поглежда ...
  1894  12 
Тази неделя тополите
с четки рисуват в небето,
сякаш че клоните голите
с черното драскат и ето -
графика тъжна и тъмна ...
  802 
Дочух аз тази вечер, сред тревата
засвири леко мъничко щурче.
И с песен, чак от детството позната,
омайва всички с нежното гласче.
А Месечко поглежда от небето ...
  1335  15 
Празничен звън
чува се вън -
песен на чудни камбани!
Великден дойде!
Гледай, дете, ...
  874  10 
Сърдито в небето се цупи и плаче
облаче, капчици рони.
Подгизнало цяло, реши се обаче -
поспря се над голите клони.
А крушата цяла окъпана, чиста ...
  880  13 
Нежна камбанка полюшва се вънка.
Уж е камбанка, а пък не звънка.
Леко главица пред Слънчо навежда.
Щом се усмихне, пролет довежда.
Що е то? ...
  892  11 
Извила глас над гордите върхари,
затулили небесна синева,
над сипеите и скалите стари
към Космоса изпраща песента.
Наследница на траки и славяни, ...
  968  16 
Звяр във тъмното протяга
страшни пипала.
Уж юнак съм, а се питам
що ли е това?
Мигом му се появява ...
  958  23 
Леко по небето плува,
сякаш беличък памук.
Ако почне да палува,
бързо страшно става тук.
Удря ли с юмруци силно, ...
  778  16 
Цяла пролет, цяло лято
скитам из гората.
Ала наближи ли зима,
лягам в пещерата.
Сладичко си спя и чакам ...
  1690  22 
* * *
Загледах вчера крушата на двора -
прегърбена и с клони почернели.
Корона, натежала от умора,
виж - рони плодовете неузрели. ...
  714  12 
Морето ме мами:
- Ела сред вълните!
Обичаш ли слънце? -
с усмивка ме пита...
Гората ме вика ...
  818  14 
Щъркелчо ти дългокрак,
май за път се стягаш пак?
Ето - забелязвам даже -
вече стегнал си багажа.
Имам аз една мечта - ...
  1068  22 
Трети ден вали, вали,
Гого вкъщи все стои.
Днес решил е да мечтае
и в мечтите да играе.
Ето там е планината - ...
  955  21 
Random works
: ??:??