Jan 18, 2019, 5:37 PM

Последна сълза 

  Poetry
668 11 17

© Таня Донова All rights reserved.

Отново се завръщам в този стих.
Дали ще ми е тази вечер за последно?
Красивото в сълзата преоткрих
през болката изчезваща безследно...
С магията на огнена сълзица ...
  356 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??