Jul 12, 2017, 10:07 PM

The Violent Awakening (Revised) 

378 0 1

© All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • ЛуЛу
    Долавям стремеж към коригиране и усъвършенстване на естетиката, което е прекрасно, тъй като усърдното отношение към благозвучието и елегантността, чрез които изразяваш себе си в поезията, ще ти докаже своята плодотворност, а тя е пристрастяваща...Влюбването ти в нея ще доведе до търсенето ѝ във всяко следващо стихотворение. Единствено пламенната нетърпеливост е в състояние да възпрепятства възходящото ти движение към заветните цели.
    Моята препоръка е да дариш финалната си строфа с грижовна доза внимание, трансформирайки я в убедителна, завладяваща и красноречива кулминация, изразяваща отчетлива позиция.

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.