АлексейорданоВ

Синя брада, жълто лице,
бели пера в носа забучени,
в устни димяща цигара($), сърце...

по носа и очите щрихи - червени, алени.

Selected works
37 results
  1569 
  1460 
Когато луната целуне морето,
звездите проблясват, угасва деня.
В ответ щом момиче целуне момчето,
светулки присветват, разпалват нощта.
Душите се срещат, тръгват по пътя, ...
  1347  14 
Душата – изстрадала, гори нахалост...
Сърцето – омаяно, изгубено в пустиня...
Мислите се блъскат, предизвикват хаос.
Гарвани се реят над изсъхнала градина.
Витаят в сенки, промъкват се в тъмата, ...
  1181 
  1483 
Random works
: ??:??