Eko70

"Не ще пребъде мъдростта на онзи, чиято мъдрост стои по-горе от делата му"- Раби Ханина бен Доса

Selected works

 • Вятърни мисли

  Poetry » Other   818  Нима пак в тъга си посърнала днес?
  Нима си забравила на играта ни правилата,
  че от обич усилия – вложени с чест,
  ще платят най-висока цена – без остатък?
  Нима и лъжата ни вечно ще трае ...
 • Като на приятел

  Poetry » Other   966  19  Ти тук не си, а някъде далече...
  Аз никак няма да ти преча!
  Не виждаш погледа ми – гол е шут,
  щом няма кой да го посрещне...
  ... И има погледи, но те са криви, ...
 • Преоткриване

  Poetry » Love   985  22  Ти искаш да ме чуеш как мълча,
  да провериш дали са думите ми истински?
  Поспри, заслушай се в дъжда,
  и музика ще има – неизмислена!
  Ти знаеш ли как мога да мълча – ...
 • Море и бряг

  Poetry   937  22  Все тук отляво ме болиш,
  все тук ме удряш, тук целуваш.
  И колкото и срички да редиш,
  ти все отляво ще се случваш.
  Нали не искаш да боли? ...
 • Сълзите ми

  Poetry   776  12  Видях те
  веднъж, Любов и...
  паднах -
  паднах...
  И станах ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.