Eko70
"Не ще пребъде мъдростта на онзи, чиято мъдрост стои по-горе от делата му"- Раби Ханина бен Доса
Selected works
35 results
Нима пак в тъга си посърнала днес?
Нима си забравила на играта ни правилата,
че от обич усилия – вложени с чест,
ще платят най-висока цена – без остатък?
Нима и лъжата ни вечно ще трае ...
  1085 
Ти тук не си, а някъде далече...
Аз никак няма да ти преча!
Не виждаш погледа ми – гол е шут,
щом няма кой да го посрещне...
... И има погледи, но те са криви, ...
  1270  19 
Все тук отляво ме болиш,
все тук ме удряш, тук целуваш.
И колкото и срички да редиш,
ти все отляво ще се случваш.
Нали не искаш да боли? ...
  1246  23 
Ти искаш да ме чуеш как мълча,
да провериш дали са думите ми истински?
Поспри, заслушай се в дъжда,
и музика ще има – неизмислена!
Ти знаеш ли как мога да мълча – ...
  1265  22 
Видях те
веднъж, Любов и...
паднах -
паднах...
И станах ...
  1041  12 
Random works
: ??:??